מדיניות ביטולים

  1. בקשה לביטול הקורס תימסר עד 7 ימי עסקים, קודם למועד פתיחת הקורס.
  2. אם בקשת ביטול הקורס נמסרה עד 7 ימי עסקים קודם למועד פתיחת הקורס, יוכל התלמיד לקבל החזר מלא של שכר הלימוד, בקיזוז 1500 ש"ח (דמי רישום).
  3. החזר מלא ללא קיזוז דמי רישום, ינתן במידה ולא עברו שבועיים מיום הרישום, ובתנאי שהבקשה לביטול ניתנה עד 7 ימי עסקים קודם למועד פתיחת הקורס.
  4. לאחר תחילת הקורס ועד השיעור השני כולל (לאחר השיעור הראשון או השני במקסימום), ניתן לבטל את הקורס בעלות של 1500 ש"ח דמי רישום + תשלום יחסי בהתאם למספר השיעור.
  5. לאחר השיעור השני לא יינתן החזר כספי.
  6. דחיית הקורס על ידי הסטודנט/ית תתאפשר פעם אחת, כל עוד הבקשה התקבלה עד 7 ימי עסקים קודם למועד פתיחת הקורס, ובהינתן תשלום מלא.
  7. למכללה שמורה הזכות לדחות את מועד פתיחת הקורס עד שלושה שבועות, בהינתן שיום הקורס יישאר באותו היום בשבוע.
דילוג לתוכן